Rủ nhau lên đồi
Buổi chiều gió lộng
Sim đã chín rồi
Quả căng chín mọng

Bạn ở bụi này
Tớ sang bụi khác
Nhanh tay nhanh tay
Sim nhiều, thích thật!

Đã chặt bị rồi
Đã đầy cả mũ
Phải bụm tay thôi
Thế này mới đủ

Phiến đá thật to
Lên đây ngồi nghỉ
Sim ngọt sẵn chờ
Thật là thích chí

Gió chiều mát quá!
Hương rừng thơm ghê!
Miệng cười... đen lạ!
Ai nào dám chê?