Các chim ngày mới
Tổ chức hát ca
Giữa một vườn hoa
Là nơi tập hợp
Líu ro, ríu rít
Kêu gọi ồn ào
Không khí xôn xao
Bỗng dưng im bặt!

Có một chú Vẹt
Cầm giấy bước ra
Giới thiệu bài ca
Mở màn buổi diễn
Tức thì xuất hiện
Một chú Chào mào
Mũ nhọn đội cao
Áo dài láng mướt
Chân đi bít tất
Bụng thắt lụa hồng
Lòng thòng đến chân
Đốm vàng đốm đỏ
Tươi cười nghiêng ngó
Cúi rạp xuống chào

Lấy giọng, Chào mào
Cất cao tiếng hát
Báo mùa đổi khác
Lộc sẽ nảy mầm
Suối sẽ dạo đàn
Rừng thay áo mới
Cỏ cây phơi phới
Càng hoá hồng hào
Trời sẽ xanh cao
Đất sắp hoá rộng

Chợt như sấm động
Tất cả vỗ tay
Mọi người bảo nhau:
“Chào mào tiến quá!
Đã không còn phá
Vườn ớt, vườn cà
Nay biết hát ca
Hát hay, hay thật!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]