Chưa có đánh giá nào
25 bài thơ
Tạo ngày 29/09/2009 17:52 bởi karizebato, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 29/09/2009 20:09 bởi karizebato
Tập thơ Quả đỏ của Võ Quảng (NXB Kim Đồng, 1980, tái bản 1983).