Thức dậy trời chưa sáng
Rùa mẹ bảo rùa con:
- Con mẹ hãy chạy bon
Đi mua ít hoa quả!

Rùa con lấy làm lạ
Khi đi đến cửa hàng
Thấy tấm biển đề ngang:
"Nghỉ trưa năm mươi phút"

Nhìn lên, cái nắng gắt
Đã lên đến đỉnh đầu
Biết tính mình đi lâu
Lại mải chơi dọc phố

Rùa con nghe rất khổ
Biết mẹ đang ngóng trông
Rùa con vụt chạy bon
Về nhà tin lại mẹ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]