Con chó bông
Môi đỏ hồng
Mắt đen lánh
Cứ ngồi trông

Con chó bông
Không biết sủa
Bé tập nhé!
- Gâu gâu gâu!


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017