Con chó bông
Môi đỏ hồng
Mắt đen lánh
Cứ ngồi trông

Con chó bông
Không biết sủa
Bé tập nhé!
- Gâu gâu gâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]