Sau cơn mưa dông
Nước hồ tràn ngập
Xóm thôn dồn dập
Tiếng nhái, ễnh ương
Vang động chiều sương
Ôn bài học tập
Nhái học:
- Ọc, học! Ọc, học!
Ếch đọc:
- Hoọc tốt! Hoọc tốt!

Nhặt khoan ngoài rộc
Tiếng chú ễnh ương:
- Troò ngoan, troò ngoan!
Tiếng anh chẫu chàng:
- Ọc, uộc! Thật thuộc!

Thi nhau học tập
Học tốt, học chăm
Bên ánh trăng trong
Đáy hồ thắp sáng


Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983