Một anh Quạ khoang
Gặp chú Bói cá
Chuyện trò rôm rả
Bàn phải vẽ tranh

Gặp anh Vẹt xanh
Trên cành lắp bắp:
"Mùa xuân trải khắp
Muôn sắc muôn màu!
Ta phải mau mau
Ghi cho đầy đủ!"

Cổ đỏ thích thú:
"Này các bạn ơi!
Màu sắc sinh sôi
Là để ta vẽ!"

Vàng anh thỏ thẻ:
"Tôi rất tán thành
Sống không vẽ tranh
Làm sao chịu được
Non sông óng mượt
Hoa gấm lụa tơ
Đất là bài thơ
Trời là điệu nhạc!"

Tài năng, nhiệt huyết
Tất cả sẵn sàng
Các chim vội vàng
Bắt tay vào việc

Nhưng thật đáng tiếc
Cái khó bày ra:
Quạ sờ khắp... da
Chỉ một màu mực
Vàng anh rốt cục
Chỉ có màu vàng!
Bói cá càng xoàng
Chỉ toàn màu lục
Cổ đỏ càng cực
Chỉ có cục son
Trong lúc núi non
Long lanh nghìn sắc!

Chợt đâu dìu dặt
Tiếng chú Bách thanh:
"Muốn vẽ nên tranh
Phải chung màu lại!"

Tiếng reo: "Phải, phải!"
Vang cả núi rừng
Các chim vui mừng
Pha chung màu sắc

Như một điệu nhạc
Năm đó mùa xuân
Nghìn sắc quây quần
Vào tranh tuyệt đẹp!


Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983