Mẹ làm suốt ngày
Đôi tay không ngớt

Một tay đun bếp
Một tay bế em
Một tay cào rơm
Một tay cấy mạ
Một tay khâu vá
Một tay băm bèo
Một tay nuôi heo
Một tay cuốc đất
Một tay đắp đập
Một tay khai mương
Một nắng hai sương
Tay làm không ngớt

Cha tôi về phép
Thấy việc gọn gàng
Khoe với họ hàng
Mẹ tôi đảm lắm!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]