Thỏ chạy, trăng chạy
Thỏ đứng, trăng dừng
Thỏ con ngẩng mặt
Nhìn trăng lạ lùng:
- “Trăng ơi! Có phải
Trăng cũng có chân?”


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970