Sáng sớm bà tôi
Tung chăn dậy trước

Nghe tiếng bà bước
Gà qué vui mừng
Đàn vịt tưng bừng
Chào bà: quạc! quạc!

Đánh diêm nghe "soạt"!
Lửa bếp bừng to
Khụt khịt bà ho
Bà băm, bà nấu

Bà trộn, bà khuấy
Bà múc, bà khuân
Bà đấm vào lưng:
"Chà đau lưng quá!"

Lợn bà một tạ
Vịt bà bốn cân
Qua lại ngoài sân
Luôn mồm: đói, đói!

Bà bảo bà phải
Nhúc nhích đi làm
Ăn xong lại nằm
Ở không rất chán!

Khi tổ bầu bán
Bà được tuyên dương
Bà bảo:
"Các anh họ thương
Nên khen làm vậy!"


Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983