23.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1466) rét (13)

Đăng bởi karizebato vào 30/08/2009 04:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 30/09/2009 04:58

- Rét quá! Rét quá!
- Ai kêu đó hả?
- Tôi là Mèo đây
- Đi bắt chuột ngay
Mày sẽ hết rét

- Rét quá! Rét quá!
- Ai kêu đấy hả?
- Tôi là Chó đây
- Vận động, thở sâu
Mày sẽ hết rét

- Rét quá! Rét quá!
- Ai kêu đó hả?
- Tôi là Chim đây
- Vỗ cánh tung bay
Mày sẽ hết rét

- Rét quá! Rét quá!
- Ai gọi đó hả?
- Tôi là Cây đây
- Đơm cành quả sây
Mày sẽ hết rét

- Rét quá! Rét quá!
- Ai kêu đó hả?
- Tôi là Cừu đây
- Áo len mày dày
Thôi đừng kêu rét!


Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983