Một chú Voi con
Đi khám sức khoẻ

Bác sĩ nhà trẻ
Khám họng của Voi
Dòm dòm soi soi
Viêm xoang chẳng có

Bảo Voi chổng vó
Ngửa mặt lên trời
Đặt ống sáng ngời
Lắng nghe tim đập

Nghe xong gật gật:
"Nhịp đập chẳng sao!"
Lại rút trong bao
Một chiếc búa nhỏ
Dùng búa gõ gõ
Vào các khuỷu chân
Làm Voi giật gân
Tung lên như bắn

Hết gõ lại nắn
Nắn bụng nắn hông
"Gan ruột đều thông
Chẳng gì trở ngại!"

Cho thử nước giải
Chẳng thấy vết đường
Máu tốt lạ thường
Hồng cầu sáu triệu!

Kết quả số liệu
Càng thấy rõ ra
Sức khoẻ Voi ta
Còn hơn bò tót!

Hỏi voi bí quyết
Sức khoẻ nhờ đâu?
Voi cười: "Bấy lâu
Tôi chăm thể dục"


Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983