Con nghé của ta
Nghé bông nghé hoa
Nhảy nhót kêu la:
- Nghé ọ! Nghé ẹ!
Ớ mẹ! Ớ mẹ!
Mau đi gặm cỏ!
Mau đi uống sương!
Mau đi ra mương!
Con đang thích chạy
Con húc con nhảy!
Con đang thích đằm
Nước mát con nằm
Duỗi dài sóng sượt!
Bờ tre bóng mượt
Đầy tiếng chim ca
Con nằm duỗi ra
Ngủ ngon một giấc
Việc con thích nhất
Là được kéo cày!

Mẹ bảo: "Việc này
Đã có máy kéo
Rồi đây không khéo
Chẳng được cày đâu!"

- Việc đó còn lâu
Nay trâu vẫn kéo!
Còn như không khéo
Chẳng được cày đâu

Thì con mau mau
Học lái máy kéo!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]