123.83
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Trần Mạnh Hảo (154 bài)
- Y Phương (49 bài)
- Anh Chi (45 bài)
Tạo ngày 05/11/2014 16:23 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947 tại Nam Định, viết truyện, thơ.

Tác phẩm:
- Chú nhện chời đu (1992)
- Quả bí kỳ lạ (1995)
- Ngôi nhà hoa (1997)
- 101 Câu đố vui (1998)
- Rau gì trồng ở đầm ao (2005)

Giải thưởng văn học:
- Giải B cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi 1968-1970.
- Giải khuyến khích cuộc thi viết cho thiếu nhi 1990-1993.