Lửng lơ chú nhện trên cành
Vui tay buông sợi tơ mành đu chơi
Cánh hoa xoan nhỏ bỗng rơi
Giật mình nhện tưởng đất trời chao nghiêng.