Chúng em đi đến trường
Ngày vui thêm rộn rã

Những đường cày hối hả
Tở mở nắng ban mai
Nhãn rung cành quả sai
Chuối kéo dài bóng lá
Ao bèo dâu, ruộng mạ
Trải mượt lớp nhung xanh
Hàng bạch đàn long lanh
Soi mương dài thẳng tắp
Thuyền chở lúa đầy ắp
Trôi nhẹ đến sân kho
Máy tuốt quay ro ro
Hạt vàng văng tung toé

Tiếng đàn trâu gọi nghé
Tiếng rộn rịp phát thanh
Chân rậm rịch bước nhanh
Rộn mùi thơm rơm rạ

Chúng em lấy làm lạ:
Con đường như hoá gần!
Con đường càng vui chân
Khi chúng em học tốt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]