Bắp cải xanh
Xanh mát mắt
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Búp cải non
Nằm ngủ giữa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]