Bắp cải xanh
Xanh mát mắt
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Búp cải non
Nằm ngủ giữa.


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970