Mùa đông tạm biệt đi xa
Chợt mùa xuân đến mượt mà chồi non
Đàn chim vui hót véo von
Từng đôi bướm lượn rập rờn dưới hoa

Trời xanh, xanh thật xanh thà
Đem tơ nắng rắc la đà ngõ xuân
Bé nghe lòng lắm bâng khuâng
Mở khung cửa nhỏ đón xuân vào nhà.


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017