Phượng choàng khăn đỏ bên đường
Cún con chuẩn bị tới trường đi thi
Đêm qua mẹ gọt bút chì
Bố lo đóng vở, cô thì là khăn
Sớm ra, Thỏ gọi đầu sân
Con chim Sắt Sặt học vần trên cây.

Bây giờ ngồi giữa bạn bầy
Đề thi đã chép, giọng thầy hiền sao:
"- Nhớ đừng ai cóp bài nhau
Nghĩ sao viết vậy, trước sau tự mình!"
Tiếng chim mách lẻo trên cành
Bỗng dưng im bặt. Trời xanh không ngờ…

Cún con làm một bài thơ
Tả cây hoả phượng cạnh hồ nhà em
Không quên hôm đứng bên thềm
Thấy hoa tưởng lửa, Cún liền gâu gâu…