Mèo con rình bắt
Cái đuôi của mình
Vồ phải vồ trái
Đuôi chạy vòng quanh.

Mèo con nhanh thế
Đuôi còn nhanh hơn
Mèo dừng lại nghỉ
Đuôi vẫy chờn vờn.

Cả trưa tất bật
Chẳng bắt được gì
Mèo con mệt quá
Ôm đuôi ngủ khì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]