Bàn tay cô gió
Chạm xanh mặt hồ
Giọt sương nho nhỏ
Làm nồng lá khô

Đã thơm tập vở
Đã mềm gót son
Thu về chạm ngõ
Cốm thơm ngợp hồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]