Hạt ngô xuống đất
Ngủ liền ba đêm,
Khi hạt tỉnh giấc,
Bỗng thành cái kim.

Mưa làm sợ chỉ
Tìm kim luồn qua,
Hoá ra sợi rễ
Khâu vào phù sa.

Phù sa thành sữa
Nuôi ngô lớn lên,
Đầu cài hoa nắng,
Tay vòng ôm em.

Tóc tiên em xoã,
Chị rắc phấn vàng,
Răng em hàng hàng
Cười trong áo lụa.

Ngô trắng, ngô đỏ
Cùng đứng chung hàng,
Giọng trẻ bẻ bắp
Cười giòn… ngô rang…


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]