Tổ quốc em đẹp lắm
Cong cong hình lưỡi liềm
Trên: núi cao trùng điệp
Dưới: biển sóng mông mênh

Những cánh đồng bình yên
Nằm phơi mình ở giữa
Những con sông xanh, hồng
Uốn quanh trăm giải lụa

Tổ quốc em giàu lắm
Đồng ruộng: vựa thóc thơm
Biển bạc: đặc cá tôm
Rừng vàng: đầy quặng, gỗ

Ôi! Việt Nam! Việt Nam!
Tổ quốc bao thương mến
Yêu từng khóm tre làng
Từng con đò vào bến

Càng yêu thêm sông núi
Sinh ra những anh hùng
Xưa - Quang Trung Lê Lợi
Nay - Bác Hồ, Bác Tôn...

Trên mỗi một ngả đường
Em như nghe tiếng hát
Bao nhiêu giặc xâm lăng
Đến đây đều ngã gục

Trước - Bạch Đằng, Đống Đa
Giờ - Điện Biên, Ấp Bắc...
Em càng thù giặc Mỹ
Ngăn nước em làm đôi

Em ước thành Phù Đổng
Trừ sạch bọn giết người
Nhưng Bác Hồ bảo rồi
“Nước Việt Nam là một”

Các bạn miền Nam ơi
Nước mình rồi thống nhất
Em không nói ai biết
Nhưng em sướng vô cùng:
Em là công dân nhỏ
Nước Việt Nam anh hùng!


Bài thơ này đã được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 (tập 2) và Tập đọc lớp 4 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]