Bạn về nhà bạn
Tôi về nhà tôi
Chiều tan học rồi
Cơn mưa chưa dứt

Bạn bên số lẻ
Số chẵn nhà tôi
Cách nhau đoạn đường
Mưa tuôn trắng xoá

Vòm cây la đà
Theo mưa theo gió
Bóng bạn vào ngõ
Mình nhìn hút xa

Rồi cơn mưa qua
Ngày mai đi học
Bạn lại rủ tôi
Chung đôi tới lớp

Bao nhiêu kỷ niệm
Cứ ùa vào nhau
Từ một cơn mưa
Chiều nào tan học…

Chỉ riêng con phố
Rất nhiều đổi thay
Hạt mưa ngày ấy
Liệu có khác màu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]