Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài thơ
Tạo ngày 05/01/2024 21:49 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đức Quang sinh ngày 28/5/1959, quê gốc Hà Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ông nguyên là tổng biên tập báo Thiếu niên tiền phong. Thơ ông được nhiều bạn đọc nhỏ tuổi trong cả nước biết đến từ những năm 1990. Là nhà thơ viết cho thiếu nhi, lại giữ cương vị cao nhất trong tờ báo dành cho tuổi học trò nên nhà thơ Nguyễn Đức Quang đã trở thành một “người bạn” thân thiết của các bạn nhỏ.

Tác phẩm:
- Quả mùa thu (thơ, NXB Thanh niên, 2004)
- Ngày vào Đội (thơ, NXB Thanh niên, 2010)
- Lớp học ngoài khơi (thơ, NXB Thanh niên, 2010)
- Mây trong vườn bé (thơ và tản văn, NXB Thanh niên, 2014)
- Mây biên giới (thơ, NXB Kim Đồng, 2014)
- Mùa thu (thơ, 2016)