Như một tổ chim
Chúng mình tụ tập
Chật mấy cũng vui
Bao nhiêu chuyện kể…

Chuyện lớp chuyện trường
Chuyện nhà, chuyện phố
Khi cơn mưa đổ
Khi ngày nắng lên…

Chuyện xứ Thần tiên
Chuyên nơi địa ngục
Mỗi người một chuyện
Gác thật là vui

Nhỏ nhoi gác xép
Tuổi thơ chúng mình
Mát gió hè đến
Ấm mùa đông qua

Để rồi khi xa
Khôn nguôi nỗi nhớ
Như là trang vở
Nhắc lại bao điều

Con chim có tổ
Như bạn có bè
Dẫu bao gian khổ
Mới càng bền lâu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]