Chung quanh nhà tôi
Có nhiều nghệ sĩ!

Làm xiếc tuyệt mỹ
Có Ngỗng cổ cao
Nhào lộn xuống ao
Không hề gãy cổ!

Có nghệ sĩ Thỏ
Nhảy vụt qua rào
Không bị gai cào
Toạc da rách thịt!

Có nghệ sĩ Vịt
Biểu diễn tài bơi
Như thuyền ra khơi
Lướt êm mặt nước!

Nhiều tài xuất sắc
Là các chú Chim
Đàn hát liên miên
Đủ làn, đủ điệu
Xôn xao, kỳ diệu
Tiếng hát Vàng anh!
Rực rỡ, long lanh
Giọng anh Bồ cát
Vừa múa, vừa hát
Các chú Bồ chao!
Vang lừng xôn xao
Giọng anh Chiền chiện!
Chao mình múa lượn
Có chú Én xanh!

Những nghệ sĩ loại ưu tú đàn anh
Quanh nhà tôi đều có đủ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]