một đoá hồng hoa
ngàn mi mắt khép
ngại tia nắng loà
xoá tan mơ đẹp


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013