một đoá hồng hoa
ngàn mi mắt khép
ngại tia nắng loà
xoá tan mơ đẹp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]