Trong một trận đánh nọ
Có anh lính thổi kèn
Bị đối phương bắt được
Khi bị trúng mũi tên

Như những tù binh khác
Anh sẽ bị chém đầu
Anh van vỉ tha chết
Bằng những lời như sau:

“Tôi không hề chiến đấu
Không gươm kiếm, cung tên
Tôi vô hại, đơn giản
Chỉ là anh thổi kèn!”

“Thế thì càng đáng giết
Vì chính anh thổi kèn
Để khích lệ binh lính
Cổ vũ họ xông lên”

Câu chuyện chỉ có thế
Nhưng bài học thật sâu
Dù không phải dao kiếm
Đánh bằng lời cũng đau


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015