Lá xanh quả xanh
Lặng im trên cành
Lá xanh quả vàng
Chim chuyền rung rinh

Người qua nhìn lên
Thị thơm nhìn xuống
Thị muốn theo về
Chơi cùng trẻ xóm

Túi thị lủng lẳng
Bé xách trong tay
Có thị cạnh má
Bé càng ngủ say

Bà kể: “Thị này
Ngày xưa cô Tấm
Chui vào đây trốn
Đợi ngày gặp vua...”


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970