chim non gầy đàn
bay khắp đông tây
màng chim xây tổ
non xanh vui vầy


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013