Tạ Hữu Yên  (1927-) quê ở thôn Đông Hội, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hiện ở Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1977). Nhà thơ Tạ Hữu Yên từng làm các công tác tuyên truyền, địch vận, cán bộ, dân quân trong quân đội, thư ký tòa soạn báo Quân khu Hữu Ngạn, Trưởng phòng phát thanh địch vận Cục Nghiên cứu, cán bộ biên tập sách văn học NXB Quân đội Nhân dân. Trước khi nghỉ hưu, ông mang quân hàm đại tá.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Gửi người bên kia chiến lũy
- Bài thơ chính nghĩa (diễn ca, 1950)
- Tiếng ca xanh (thơ, 1983)
- Bàn tay hoa văn (thơ, in chung, 1985)
- Bức chân dung (thơ, 1985)
- Nỗi nhớ ngày thường (thơ, 1987)
- Ngọn súng biên phòng (trường ca, 1983)
- Sấm dậy trưa hè (trường ca, 1984)
- Thung lũng lửa và hoa (trường ca, 1988)
-…