Bảy mươi chín tuổi xuân
Bác về cõi vĩnh hằng
Sáng mãi tuổi tên: Danh nhân văn hoá
Trăng vẫn treo mái sàn
Vườn vẫn thơm hoa quả
Và thơ Người lắng đọng với hương xuân.

Bảy mươi chín tuổi xuân
Bác đi xa gửi lại lời Di chúc
Với đội ngũ trăm triệu dân đông đúc
Tư tưởng Người dẫn lối chúng con đi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]