Cá quẫy trưa hè sóng sánh ao
Mấy con nhện nước nhảy lao xao
Lại nhớ chiều chiều Người gọi cá
Ríu rít quanh bờ lượn sóng chao.


Nguồn: Nhân dân hằng tháng số 157 tháng 5/2010