Ðảng sinh ra từ dân
Hát Quốc tế ca - thắm đẫm hồn nước Việt
Cờ Búa Liềm hiển hiện
Màu vàng hơn sắc quánh mật ong
Búa dựng xây và liềm gặt lúa đồng
Trần Phú và Lê Hồng Phong
Nguyễn Văn Cừ và Ngô Gia Tự
Ngã xuống trở thành lịch sử
Và dòng chữ đỏ sáng nghìn trang
Nguyễn Thị Minh Khai đề thư cánh cửa nhà lao
"Càng đánh, càng tra, càng kiên quyết"
Ra pháp trường với dáng đi lẫm liệt
"Một người gang thép" - Hoàng Văn Thụ hy sinh.
Hoả Lò, Sơn La, Côn Ðảo
Nhà đầy Buôn Ma, khám lửa Sài Gòn
Lớp học Mác - Lê sau song sắt
Chân trong cùm, tim vẫn đỏ như son.
Ðảng phất cao cờ lãnh đạo
Ðảng viên là "đầy tớ nhân dân"
"Chớ lên mặt làm quan cách mạng"
Bác Hồ đã dặn bao lần
"Ðảng ta là đạo đức là văn minh"
Hồ Chí Minh viết câu thơ toả sáng
Vâng! Những đảng viên cộng sản
Suốt một đời theo đạo lý nhân văn
Ðất nước vua Hùng thời đại mới
Nghe vang vang từng nhịp trống đồng
Cờ Ðảng soi đường ta đi tới
Ðẹp thêm trăm lần gấm vóc non sông.