em thương người già cả
không con cháu sum vầy
lụm cụm thân yếu gầy
trở trời thêm vất vả


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013