Mặc bộ áo xanh biếc,
Cánh cam vào vườn chơi.
Màu tươi bên hoa lá,
Long lanh dưới mặt trời.

Chợt thấy anh cóc tía
Len lỏi bên luống rau,
Từ chân lên tới đầu
Trời ơi, bùn bê bết!
Cánh cam kêu: Khiếp, khiếp,
Sao anh xấu thế kia?

Cóc tía cười hề hề,
- Anh chê ta xấu hả?
Ta bắt sâu, bắt bọ
Cho rau tốt, rau xanh,
Cho hoa múa đầu cành,
Cho vườn càng lộng lẫy.

Công việc ta đẹp vậy,
Anh chê ta xấu chi!
Còn anh, anh làm gì
Từ mờ sương đến tối?
Anh rong chơi mê mải,
Phá nát búp cây xanh.
Dù quần đẹp áo lành,
Anh vẫn là người xấu.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979