Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1659) thơ ngụ ngôn (266)

Đăng bởi karizebato vào 17/05/2009 00:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/05/2009 00:52

Les voleurs et l’âne

Pour un Ane enlevé deux Voleurs se battaient:
L’un voulait le garder; l’autre le voulait vendre.
Tandis que coups de poing trottaient,
Et que nos champions songeaient à se défendre,
Arrive un troisième larron
Qui saisit maître Aliboron.
L’Ane, c’est quelquefois une pauvre province.
Les voleurs sont tel ou tel prince,
Comme le Transylvain, le Turc, et le Hongrois.
Au lieu de deux, j’en ai rencontré trois:
Il est assez de cette marchandise.
De nul d’eux n’est souvent la Province conquise:
Un quart Voleur survient, qui les accorde net
En se saisissant du Baudet.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Vị con lừa, của vừa ăn trộm
Hai đứa gian đánh lộn cùng nhau
Thằng này muốn để về sau
Thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền
Khi hai cậu huyên thuyên ẩu đả
Anh đấm đau anh đá cũng già
Xẩy thằng ăn cắp thứ ba
Ở đâu lại phỗng lừa ta tẩu liền
Con lừa đó như in một xứ
Mấy ông vua tranh cự cùng nhau
Tự dưng người ở đâu đâu
Cướp phăng xứ ấy đem câu giảng hòa
Thế là trơ mắt thỏ ra


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Hai tên trộm và con lừa

Một con lừa mới vừa trộm được
Hai thằng gian đã ngược ý nhau
Thằng thì muốn bán cho mau
Thằng thì muốn để về sau có dùng
Rồi hai đứa lung tung ẩu đả
Kẻ đấm đau, kẻ đá cũng già
Sẩy thằng ăn trộm thứ ba
Ở đâu tới phỗng lừa ta tẩu liền

Con lừa đó giống miền bờ cõi
Hai sứ quân sớm tối tranh dành
Kề bên một chúa lưu manh
Cướp phăng đất ấy hết tranh cạnh nào!
Nhị hùng lỡ dại biết sao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Hữu Thế

Một con lừa, hai tên lén bắt,
Đứa để cỡi, đứa dắt định buôn.
Cải vã, đấm đá máu tuôn,
Lừa đứng thong thả, ngoài chuồng, ngẩn ngơ.

Đứa thứ ba từ xa chạy tới,
Thấy tự sự vội cỡi lừa đi,
Về hướng rừng núi xanh rì,
Ô hô! Lừa mất, còn gì đấu tranh!?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời