Con chim vàng nhảy nhót trong hồn tôi
không ngủ được, chao ôi! thao thức nhớ
chúng tôi đi bên nhau như đôi chim
chưa gặp cành để đỗ
để bây giờ nỗi nhớ hoá mênh mông
tôi lặng yên nghe ríu rít trong lòng
không ngủ được con chim vàng cứ hót


Người: Báo Tiền phong, số ngày 30-1-1979