Trên đất Chí Linh nay
Xuân như vừa đến sớm
Trời đã dày thêm nắng
Bốn bề nghe xôn xao
Gió xe cuốn ào ào
Rung đôi bờ Phả Lại
Những cánh buồm tiếp nối
Rủ nhau bay về đâu
Có ghé vào cảng mới
Bên bờ sông Lục Đầu?

Ta muốn hỏi sông sâu
Nơi đâu còn cọc gỗ?
Đền Vương Trần đứng đó
Kiếp Bạc sáng một vùng
“Hịch tướng sĩ” thuở ấy
Mãi là lời non sông

Chẳng phụ lòng cha ông
Đất xưa vui như hội
Đón chào mùa xuân mới
Ống khói cao chọc trời
Vệt khói ánh sáng ngời
Như thanh gươm “sát Thát”
Sông Lục Đầu xanh biếc
Lồng bóng gươm về xuôi...


Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 5, tập 2, NXB Giáo dục, 2004
2. SGK Văn 5, tập 2, NXB Giáo dục, 1989