天長晚望

村後村前淡似煙,
半無半有夕陽邊。
牧童笛裡歸牛盡,
白鷺雙雙飛下田。

 

Thiên Trường vãn vọng

Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô, bán hữu tịch dương biên.
Mục đồng địch lý quy ngưu tận,
Bạch lộ song song phi há điền.

 

Dịch nghĩa

Trước thôn, sau thôn, khí trời mờ nhạt như khói,
Bóng chiều tà nửa không, nửa có.
Trẻ chăn trâu thổi sáo dẫn trâu về hết,
Từng hàng cò trắng bay xuống ruộng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Xóm thôn sau, trước khói mờ
Bóng chiều bảng lảng đôi bờ có không.
Liệng đồng cò đáp song song,
Chiều quê sáo vẳng mục đồng lùa trâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
332.91
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Thôn trước thôn sau mờ khói sa
Nửa không nửa có ánh chiều tà
Mục đồng thổi sáo, trâu về cả
Cánh cò từng đôi liệng đồng hoa.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
383.63
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng,
Bóng chiều man mác có dường không.
Mục đồng sáo vẳng trâu về hết,
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
674.10
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khói chiều mờ thôn trước thôn sau,
Nửa có nửa không nắng nhạt màu.
Theo còi mục tử, trâu về xóm,
Hai hàng xuống ruộng, cò trắng phau.

333.12
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Sau thôn, trước xóm khói nồng,
Như không, như có chiều buông ánh mờ.
Trâu về, sáo mục ngân nga,
Từng đôi cò trắng là là đồng xanh.


Nguồn: Thơ Trần Nhân Tông, thưởng thức, cảm thụ, Đỗ Thanh Dương, NXB Hội nhà văn, 2006
283.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thôn trước, thôn sau khói mờ trông
Bóng chiều nửa có lại nửa không
Mục đồng thổi sáo trâu về hết
Song song cò trắng bay xuống đồng

243.62
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Dõng

Sau, trước thôn trang tựa khói lồng
Bóng chiều dường có lại dường không
Mục đồng thổi sáo trâu về ổ
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng

263.19
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Trước thôn sau thôn mờ như khói
Bóng chiều tà bên có bên không
Trẻ thổi sáo lùa trâu về hết
Đôi con cò trắng đáp xuống đồng

233.30
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hắc Kiệt

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng
Bóng chiều bên có lại bên không
Theo lời kèn mục trâu về hết
Cò trắng đôi đôi đáp xuống đồng

Bại binh chi tướng, ngôn bất khả dũng
Vong quốc chi đại phu, ngôn bất khả trí
243.62
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kien wiki

Sau trước bên thôn làn khói toả
Chiều tà cảnh vật có như không
Trâu đi về ổ theo sáo mục
Cò trắng từng đôi hạ xuống đồng

202.85
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối