09/12/2022 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thợ đốt lò

Tác giả: Võ Thanh An - Trần Quang Vinh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 22:14

 

Cửa lò hé mở
Than rơi, than rơi...
Anh thợ lò ơi!
Bàn tay nóng ấm
Chuyển vào tay tôi
Và màu lửa sáng
Trong mắt anh cười

Anh thợ lò ơi!
Cửa lò anh đứng
Như cửa mặt trời
Bóng anh trải rộng
Như đám mây trôi
Lửa vàng làm nắng
Bóng anh toả dài
Nhịp tay đều đặn
Than rơi, than rơi...
Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Thanh An » Anh thợ đốt lò