Tặng các chị nữ sinh cũng như em không bao giờ vào bếp

Chiều nay thằng nhỏ xin ra
Sáng nay em phải nghỉ nhà thổi cơm
Nồi đồng đổ gạo tám thơm
Tính em háu đói chất rơm bốn bề
Không ngờ quá lửa thành khê
Mẹ em nhiếc mãi, thẹn ê cả người!
Em xin các bạn đừng cười:
Xưa nay em tính vốn lười nấu ăn.
Cả ngày chỉ mải làm văn
Hễ vào đến bếp là nhăn nhó rồi.
Cơm thì dưới nát trên ôi!
Đấy xem cô gái tân thời giỏi chưa?


Nguồn: Mấy vần tươi sáng, Hiệu sách Bình Minh xuất bản, 1952