Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Đình Phùng (18 bài)
- Lê Lượng Thể (12 bài)
- Hoàng Văn Hoè (8 bài)
- Trần Quang Diệm (1 bài)
- Đào Tấn (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Khương Hữu Dụng (1 bài)
- Chu Thiên (1 bài)
Tạo ngày 09/06/2016 08:25 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 09/06/2016 14:58 bởi hongha83
Nguyễn Duy Hiệu 阮維效 (1847-1887) người xã Thanh Hà, huyện Diên Phước (nay là huyện Điện Bàn) tỉnh Quảng Nam. Ông đậu Phó bảng khoa Ất Dậu (1885), làm quan đến chức Hồng lô tự khanh. Khi triều đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, ông từ quan về làng lập nghĩa hội chuẩn bị chống giặc. Sau ông bị giặc Pháp bắt và giải về Huế, chúng không mua chuộc được ông nên đã đem ông đi xử tử.