Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Chu Thiên (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
Tạo ngày 02/06/2016 07:48 bởi hongha83
Hoàng Văn Tuấn 黃文俊 (1823-1982) người làng Phú Khê, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (nay là xã Yên Thành, huyện Ý Yên, Bắc Ninh). Ông đỗ Giải nguyên khoa Bính Tý (1878), giữ chức tri huyện Nam Sang (Hà Nam) nhưng bất bình vì triều đình nhà Nguyễn mục nát nên cáo quan về làng. Năm 1873, khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, ông đã cùng một số văn thân trong huyện mộ quân đánh giặc. Nhưng triều đình Huế ký điều ước 1874, buộc ông phải giải tán nghĩa quân. Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai, ông lại tụ tập nhân dân đứng lên đánh giặc. Nghĩa quân của ông đã đánh lấy lại được thành Phủ Lý và đánh úp được một đoàn thuyền của giặc Pháp ở trên sông Đáy, gần bến đò Khuốt. Về sau ông bị giặc lừa bắt và giam giữ ở tỉnh Ninh Bình. Ông đợi ngày giặc đưa đi đày ở Côn Đảo thì được một người quen vận động Pháp thả về nhưng bị quản thúc ở làng, được ít lâu ông mất.