馬嵬

千歲馬嵬殘月魂,
黃金用儘受君恩。
海棠睡穩春風面,
猶是詩人添淚痕。

 

Mã Ngôi

Thiên tuế Mã Ngôi tàn nguyệt hồn,
Hoàng kim dụng tận thụ quân ân.
Hải đường thuỵ ổn xuân phong diện,
Do thị thi nhân thiêm lệ ngân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Hồn nương trăng xế gò nghìn năm
Ơn vua phí của biết bao lăm
Hải đường say giấc trong hương gió
Để khách thơ thêm giọt lệ xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn thuở Mã Ngôi vầng nguyệt lạnh
Bạc vàng dụng tận chịu ơn vua
Gió xuân hây hẩy hoa xuân ngủ
Xuôi khách thơ càng giọt lệ đưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mã Ngôi ngàn thuở trăng hồn tàn,
Đã chịu ơn vua tận bạc vàng
Yên giấc hải đường xuân gió mặt,
Khách thơ xuôi giọt lệ thêm tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời