Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2020 18:36

聞聲悟道

擊竹一朝忘所知,
聞鍾五夜絕多疑。
古人立地皆成佛,
淵明端的獨顰眉。

 

Văn thanh ngộ đạo

Kích trúc nhất triêu vong sở tri ,
Văn chung ngũ dạ tuyệt đa nghi.
Cổ nhân lập địa giai thành Phật ,
Uyên Minh đoan đích độc tần mi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Sáng nghe tiếng trúc quên tri thức
Chuông vọng năm canh dứt mối ngờ
Người xưa đứng đó cũng thành Phật
Để lão Uyên Minh mặt ngẩn ngơ


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng trúc sáng nghe buông sở tri
Năm canh chuông vọng dứt hồ nghi
Người xưa đứng đó đều thành Phật
Đến nỗi Uyên Minh cũng nhíu mày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gõ trúc sáng nghe bỏ sở tri,
Năm canh chuông vọng dứt đa nghi
Người xưa đứng vững đều thành Phật
Đến nỗi Uyên Minh cũng nhíu mi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời