Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2020 08:23

亂裏其一

國危家必有余殃,
佛界退身魔界場。
臨時殺活衲僧令,
君看忠臣松柏霜。

 

Loạn lý kỳ 1

Quốc nguy gia tất hữu dư ương,
Phật giới thoái thân ma giới trường.
Lâm thời sát hoạt nạp tăng lệnh,
Quân khán trung thần tùng bách sương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Nước nguy nhà khó tránh tai ương,
Vừa rời cõi Phật, luỵ ma vuơng.
Đây lúc nhà tu nên góp sức,
Kìa những trung thần dãi gió suơng.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước nguy khôn tránh khỏi luỵ nhà
Cõi Phật vừa rời gặp cõi ma
Này lúc lão tăng truyền lệnh đó
Kìa xem tùng bách đẫm sương sa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước nguy nhà khó tránh tai qua,
Giới Phật vừa rời, luỵ cõi ma.
Đây lúc nhà tu truyền lệnh đó,
Vua xem trung nghĩa dãi suơng sa.

15.00
Trả lời