Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
14 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (86 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 08/11/2020 08:13 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/11/2020 08:14 bởi hongha83
Nguyễn Nam Trân (1945-) tên khai sinh là Đào Hữu Dũng, quê ở Huơng Sơn, Hà Tĩnh, là dịch giả văn học Việt Nam. Ông là tiến sĩ Khoa học truyền thông, nguyên giáo sư các đại học Nhật và Pháp, nguyên cố vấn Hội giao lưu văn hoá Nhật- Việt.

Tác phẩm:
- Tổng quan lịch sử văn học Nhật Bản (NXB Giáo dục, 2011)
- Trinh tiết (tuyển tập truyện ngắn, dịch chung, Ryuunosuke Akutagawa, NXB Văn học, 2006)
- Vườn cúc mùa thu (tuyển tập truyện ngắn, dịch chung, NXB Trẻ, 2007)
- Những mái lều ẩn cư trong văn chuơng Đông Á (soạn và dịch chung, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2013)
- Thi tăng Đông Á (soạn và dịch chung, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017)
- Tuyển tập truyện ngắn Mori Ogai (dịch, NXB Hội nhà văn, 2020)

 

Thơ dịch tác giả khác