21/01/2022 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúc thánh
祝聖

Tác giả: Ikkyū Sōjun - 一休宗純

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2020 08:44

 

Nguyên tác

海內太平便現前,
清風明月碧云天。
萬年七百高僧行,
看看天龍正覺禪。

Phiên âm

Hải nội thái bình tiện hiện tiền,
Thanh phong minh nguyệt bích vân thiên.
Vạn niên thất bách cao tăng hạnh,
Khán khán thiên long chính giác thiền.

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Đất nước thanh bình hiện rõ sao,
Gió lành trăng sáng, biếc tầng cao.
Bảy trăm đại đức truyền chư pháp,
Nào thấy thiên long chính giác đâu!
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ikkyū Sōjun » Chúc thánh